Contact

Name: Milun Kungfu School (Beijing/Shanghai)

Email: kungfuinchina@gmail.com

Milun in Beijing: GanYu Hutong 36, Dongcheng District, Beijing, China

Milun in Shanghai: Shanghai Century Square and Biyun Community, Pudong District, Shanghai, China